تعرفه طراحی و چیدمان سررسیدهای سال ۱۳۹٧

 

تعرفه طراحی و چیدمان سررسیدهای سال ۱۳۹۸

 

|  طراحی و چیدمان سررسید  |


نوع  خدمات قیمت (تومان)
.
چیدمان سررسید (۱ فروردین تا ۲۹ اسفند)
در هر قطع و سایز و در هر نوع چیدمان (روزانه، هفتگی، 21 فرمی، 19 فرمی و…)
.
500,000
طرح‌های آماده زمینه سررسید سالنگار
.
100,000
درج یک مورد “ماه در یک نگاه” از نمونه های آماده در زیر صفحات
..
رایگان
درج تقویم ماه، اشعار، احادیث و جملات قصار در زیر صفحات
..
با توجه به طرح، قیمت متفاوت است
 

 

|  صفحات اضافه سررسید  |


نوع  خدمات قیمت (تومان)
صفحات آماده ابتدا و انتهای سررسید (هر صفحه) 20,000
طراحی اختصاصی ابتدا و انتهای سررسید (هر صفحه) 50,000
طراحی صفحات رنگی (لت رنگی) ابتدای سررسید (هر صفحه) 80,000
 

 

|  طراحی و چیدمان تقویم  |


نوع  خدمات قیمت (تومان)
چیدمان تقویم (فقط چیدمان روزها) 300,000
طراحی صفحات و چیدمان تقویم رومیزی و دیواری 500,000
 

 

|  خدمات جانبی سررسید  |


نوع  خدمات قیمت (تومان)
اصلاح و یا بازسازی طرح زمینه سررسید با توجه به نظرات مشتری 100,000
فرم‌بندی جهت چاپ سررسید (بدون طراحی و چیدمان) 100,000

 

کارهای فوری شامل ۳۰%  افزایش قیمت می‌شود.